VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (septembrie 2021)

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Spor Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6400 1600 800 347 9147 Legea 153/2017
2 Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.27 1684 145 1829 Legea 153/2017
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.67 4265 395 232 4892 Legea 153/2017
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.67 4265 395 232 4892 Legea 153/2017
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5940 1485 691 347 8463 Legea 153/2017
6 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0.56 3168 281 3449 Legea 153/2017
7 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 4990 1248 524 347 7109 Legea 153/2017
8 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0.56 2772 239 3011 Legea 153/2017
9 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6147 1537 663 347 8694 Legea 153/2017
10 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.82 5123 452 5575 Legea 153/2017
11 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.44 2406 214 2620 Legea 153/2017
12 Profesor S, grad did. I., vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.33 2132 197 2329 Legea 153/2017
13 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 4725 395 347 5467 Legea 153/2017
14 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6060 1515 641 347 8563 Legea 153/2017
15 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 0.33 1497 125 1622 Legea 153/2017
16 Profesor S, def., vechime invat. 1 - 5  ani, gradatia 1 1 3847 324 347 4518 Legea 153/2017
17 Profesor S, def., vechime invat. 1 - 5  ani, gradatia 1 0.33 1282 108 1390 Legea 153/2017
18 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 0.44 1812 152 1964 Legea 153/2017
19 Antrenor maestru categ. I ( profesor fara pregatire) 1 4217 322 347 4886 Legea 153/2017
20 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 0.33 1359 314 1673 Legea 153/2017
21 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 0.67 3382 296 3678 Legea 153/2017
22 Profesor S, deb., vechime invat.pana la 1 an, gradatia 0 0.33 1194 102 1296 Legea 153/2017
23 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5412 1353 541 347 7653 Legea 153/2017
24 Administrator patrimoniu, gradul III, S , gradatia 3 1 3959 347 4306 Legea 153/2017
25 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 5 0.5 2193 293 173 2659 Legea 153/2017
26 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 5 0.75 2880 303 174 3357 Legea 153/2017
Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Spor Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11
27 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 3615 347 3962 Legea 153/2017
28 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2765 347 3112 Legea 153/2017
Total 20 70235 29256 8738 596 541 7775 4975 122116