Decizia nr. 06 din 24.04.2020

Privind programul de lucru și activitatea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic

 din cadrul CSS Călărași pe perioada stării de urgență

 

Având în vedere :

 •  Prevederile HCNSSU 6/09.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus.
 •  Prevederile HCNSSU 10/14.03.2020, privind propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei COVID-19
 •  Prevederile HCJSSU Călărași 14/16.03.2020 privind stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii răspândirii și gestionarii infecției cu COVID-19
 •  Prevederile OMEC nr. 4135 / 21.04.2020 pentru crearea si/sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line
 •  Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin OM 5570/2011
 •  Regulamentului intern al CSS Călărași pentru anul școlar 2019-2020

Directorul CSS Călărași, prof. Marius Tătaru, numit prin Decizia ISJ Călărași nr. 463 / 21.12.2016.

DECIDE

Art. 1. Începand cu data de 27.04.2020 și până în data de 15.05.2020, pe perioada stării de urgență, se reglementează programul de lucru si activitatea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din cadrul CSS Călărași astfel încât să se limiteze pe cât posibil prezența concomitentă a întregului personal care utilizează același spațiu de lucru, prin decalarea programului, iar temporar se aprobă activitatea de muncă la domiciliu pentru anumite compartimente, după cum urmează:

(1) Personalul didactic :

 • Activitatea didactică la sediu, în săli și pe terenurile sportive proprii sau închiriate rămâne suspendată, dar se va realiza obligatoriu pregătirea sportivă la domiciliu a elevilor, asistată de tehnologie, cel puțin până în data de 15.05.2020, precum și pregătirea profesională proprie.
  • Pregătirea la domiciliu a elevilor sportivi se va realiza prin transmiterea/susținerea de :
   • programe de antrenament, în formă scrisă, grafică sau video.
   • lecții de pregătire teoretică și psihologică, prin transmiterea unor materiale, documente, link-uri cu articole privind studiul regulamentelor sportive din ramura respectivă, reguli de etică și conduită sportivă, metode și mijloacere de refacere și recuperare, reguli de alimentație și anti-doping, autocontrol, exerciții de respirație și relaxare, articole de specialitate în domeniul psihologiei sportive.
  • Pregătirea profesională proprie se va realiza prin următoarele mijloace:
   • Studiul individual al unor lucrări, documente articole de specialitate în domeniul  teoriei și metodicii antrenamentului sportiv, al pregătirii tehnice, tactice, teoretice, statistice și psihologice în domeniul sportiv.
   • Elaborarea si/sau publicarea unor materiale și lucrări de specialitate pe site-ul unității sau alte publicații online. 

(2) Personalul didactic auxiliar :

 •  Pentru Compartimentul Contabilitate (dna. Cnal Gabriela), pe perioada stării de urgență, rămane în vigoare activitatea de muncă la domiciliu, asigurandu-se logistica necesară efectuării activității (calculator, imprimantă, consumabile).
 •  Se acceptă prezența la sediul unității, strict pentru rezolvarea unor probleme de ordin administrativ, care nu pot fi amânate sau rezolvate în alt mod decât prin prezența fizică, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecției.
 •  Pentru Compartimentul Secretariat (dna. Tiliță Natașa) se stabileste cu program de lucru la sediul unității între orele 12.00-16.00, pentru asigurarea continuității activității, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecției.
 •  Pentru Compartimentul Administrativ (dl. Dincă Paul) se stabileste cu program de lucru la sediul unității între orele 8.00-12.00, pentru asigurarea continuității activității, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecției.

(3) Personal nedidactic :

 •  Pentru Compartimentul Administrativ (dna. Nisfoeanu Viorica) se stabileste cu program de lucru la sediul unității între orele 07.30-9.00 și în continuare în sala de antrenament și vestiare între orele 09.00-11.30, pentru asigurarea continuității activității, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecției.
 •  Pentru Compartimentul Administrativ (dl. Moșteanu Tinel) se stabileste cu program de lucru între orele 09.00-13.00 în zona de staționare a microbuzului , pentru asigurarea continuității activității, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecției.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică întregului personalului angajat de către Compartimentul Secretariat.

 

Director,

prof. Tătaru Marius